protokoll över beslut tagna på årsstämman/bolagsstämman. Årsstämman är det beslutande organet i ett aktiebolag. Om årsstämman beslutar 

3426

Senast två veckor efter bolagsstämman ska protokollet hållas tillgängligt för aktieägarna. En kopia av protokollet ska sändas till de aktieägare som begär det. Tänk även på att protokollen måste förvaras på ett betryggande sätt, det vill säga på ett sätt så att inte protokollen kan ändras eller försvinna.

Protokoll vid årsstämma är en gratis mall för att upprätta ett skriftligt protokoll med de beslut som har fattats på en ordinarie bolagsstämma. En årsstämma hålls en gång per räkenskapsår och utgör det huvudsakliga organet för aktieägarnas inflytande och beslutsfattande. Se hela listan på bolagsverket.se Se hela listan på ab.se AKTIEBOLAGET SVENSK EXPORTKREDIT Årsstämma 2021 Protokoll fört vid årsstämma den 24 mars 2021 digitalt Aktieägare: Staten genom Åsa Mitsell, Enheten för bolag med statligt ägande, Näringsdepartementet, Regeringskansliet, med företedd fullmakt, företrädande 3 990 000 aktier och röster Styrelsen: Lars Linder-Aronson, ordförande PROTOKOLL FRÅN ÅRSSTÄMMA den 28 maj 2020 i Stockholm MANTEX AKTIEBOLAG (PUBL) organisationsnummer 556550-8537 § 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman Bolagsstämman öppnades av Magnus Hagerborn som valdes till ordförande vid stämman.

Protokoll årsstämma aktiebolag

  1. Löneskillnad statistik
  2. Skatteverket skv 2021
  3. Jamstalld skola
  4. Försäkringskassan sjukpenning i särskilda fall
  5. Uddevalla energi logga in
  6. Kommunal motala kontakt

Stämman öppnades av styrelseordförande Anders Nyrén. § 2 Val av ordförande vid stämman. Att såsom ordförande … Protokoll fört vid årsstämma i Karo Pharma Aktiebolag (publ) (org. nr 556309-3359) den 25 maj 2020 i Stockholm. 1 § Årsstämmans öppnande Öppnades årsstämman av Johan Thiman från White & … Senast två veckor efter bolagsstämman ska protokollet hållas tillgängligt för aktieägarna. En kopia av protokollet ska sändas till de aktieägare som begär det. Tänk även på att protokollen måste förvaras på ett betryggande sätt, det vill säga på ett sätt så att inte protokollen kan ändras eller försvinna.

Detta dokument används för att kalla aktieägarna till utsatt årsstämma.

LISEBERG AKTIEBOLAG PROTOKOLL vid 556023-6811 årsstämma med aktieägarna Sammanträdesdatum 2021-03-11 1 (6) Plats och tid för sammanträdet: Digitalt möte via Teams Microsoft, 11 mars 2021, kl. 13.00 – 13.10

Framlades handlingar enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551), bilaga 4. Aktiebolagslagen (ABL) reglerar såväl den ordinära årsstämman som extra bolagsstämma.

Protokoll fört vid årsstämma i Karo Pharma Aktiebolag. (publ) (org. nr 556309-3359) den 25 maj 2020 i. Stockholm. 1 §. Årsstämmans öppnande. Öppnades 

Protokoll årsstämma aktiebolag

11.00 i Stockholm.

Protokoll årsstämma aktiebolag

Det är bolagsstämmans ordförande som ska se till att det förs protokoll vid stämman. Protokollet ska bland annat innehålla röstlängden, samtliga beslut som fattats på stämman och resultat av eventuella omröstningar.
Varför dödade kain sin bror abel_

Protokoll årsstämma aktiebolag

Årsstämmoprotokoll (bolagsstämmoprotokoll) – mall för protokoll från årsstämma i aktiebolag. Artikelnummer BL-71. Skickas inom 24 helgfria timmar Protokoll fört vid årsstämma med aktieägaren i Systembolaget Aktiebolag, 556059-9473, den 11 april 2019 i Stockholm.

Härav följer att det i Sverige finns ett betydande antal personer med styrelseuppdrag. Dessa personer har LISEBERG AKTIEBOLAG PROTOKOLL vid 556023-6811 årsstämma med aktieägarna Sammanträdesdatum 2021-03-11 1 (6) Plats och tid för sammanträdet: Digitalt möte via Teams Microsoft, 11 mars 2021, kl.
Fastighetsskatt på lantbruksenhet
AKTIEBOLAGET SVENSK EXPORTKREDIT Årsstämma 2021 Protokoll fört vid årsstämma den 24 mars 2021 digitalt Aktieägare: Staten genom Åsa Mitsell, Enheten för bolag med statligt ägande, Näringsdepartementet, Regeringskansliet, med företedd fullmakt, företrädande 3 990 000 aktier och röster Styrelsen: Lars Linder-Aronson, ordförande

Plats: Digitalt möte via Microsoft Teams. Bolagsstämma aktiebolag. 2016-07-28 i Bolag. FRÅGA Aktieägare var ej kallade till årsstämma och kände inte till att den varit förrän man, LISEBERG AKTIEBOLAG PROTOKOLL vid 556023-6811 årsstämma med aktieägarna Sammanträdesdatum 2021-03-11 1 (6) Plats och tid för sammanträdet: Digitalt möte via Teams Microsoft, 11 mars 2021, kl.


Ansvarsforsikring dekker

I händelse av skillnad mellan den engelska och svenska versionen av detta protokoll ska den svenska versionen gälla. In case ofany discrepancy between the English and Swedish version ofthese minutes, the Swedish version shall prevail. Protokoll fört vid årsstämma i GomSpace Group AB (publ), org.nr 559026-1888, den 26 april 2018 kl.

Protokollet ska bland annat innehålla röstlängden, samtliga beslut som … Essity Aktiebolag (publ) 1/2021 556325-5511 2021-03-25 Årsstämma Stockholm § 1 På förslag av valberedningen valdes Eva Hägg till stämmoordförande. Det antecknades att chefsjuristen Mikael Schmidt var sekreterare vid årsstämman.