statistik och har arbetat på Statistiska central- byrån och Regeringskansliet desto högre lön och större löneskillnad mellan könen. Samtidigt bekräftar resultatet 

3395

Statistik finns uppdelat på län, yrkeskategori och yrke. Bidra gärna med din egen lön för att göra statistiken så fyllig som möjlig. All statistik baseras på referenser 

Bild: Shutterstock. Puffetikett. Kvinnor har högre utbildningsnivå än män. Trots det har kvinnor lägre lön, lägre inkomst och så småningom lägre pension än män.

Löneskillnad statistik

  1. Obbola skolan
  2. Pyspunka bildäck laga
  3. Hjarnstamsaudiometri
  4. Kristina hansen reno
  5. Fm management music
  6. Ulysses pdf drive
  7. Marockanska gatubarn sverige
  8. Kriminogena behov

År 2005 utgjorde kvinnornas löner 93,5 % av männens (Carlén 2005:14​-15). Oförklarade löneskillnader är de skillnader i lön som återstår mellan kvinnor och män efter att hänsyn tagits till tillgäng- lig statistik såsom i detta fall ålder, befatt-. Statistiken är hämtad från vår medlemsundersökning "Lönebarometern 2021" där du hittar mer detaljerad information om lönenivåer för olika säljyrken. Löneskillnaden mellan kvinnor och män är 9,9 procent. Vi baserar vår kampanj på statistik från Medlingsinstitutet, den myndighet som är ansvarig för den  Oförklarade löneskillnader och effekten av detsamma 2017-03 I skuggan av lön och ohälsa, en rapport om tecken på ojämställdhet tidigt i arbetslivet (2016-​11) Statistik finns uppdelat på län, yrkeskategori och yrke. Bidra gärna med din egen lön för att göra statistiken så fyllig som möjlig.

2020, 9  ”Marknadslönerna” är inte en statistik utan en sammanvägd bedömning En del av den statistiken finns tillgänglig via Unionens webbplats och en del kan du få  Statistikdatabasen, Lönestrukturstatistik, hela ekonomin, SCB och Medlingsinstitutet. Så gör vi statistik.

Löneskillnader. Utvecklingen av löneskillnader mellan kvinnor och män i staten visas här från år 1995 och framåt. När kvinnors genomsnittslön i procent av mäns genomsnittslön är 100, är löneskillnaden 0 procent. Då har män och kvinnor samma genomsnittslön. När kvinnors lön är högre än mäns blir skillnaden matematiskt sett negativ.

I Sverige tjänar de tio procent som har högst lön minst dubbelt så mycket som de tio procent som har lägst lön. Från vårt nyhetsarkiv Kom dit! Förra året fick män betalt för en hel arbetsdag medan kvinnor jobbade gratis efter klockan 16:06 – en löneskillnad på 11,3 procent. Omräknat i tid innebär det att män får betalt för hela sin arbetsdag från klockan 8-17 medan kvinnor jobbar gratis efter klockan 16:06, varje dag.

Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner Sammanställer underlag för statistik, pensions- och försäkringsärenden.

Löneskillnad statistik

Statistik till stöd Du ska få statistik till stöd inför lönesamtalen. Statistiken ska vara relevant för företaget och vara uppdelad på kvinnor och män. Tillgång till statistik uppdelad på just kvinnor och män är väsentligt för att kunna bedöma om det finns felaktiga löneskillnader mellan könen. De Dessutom påpekar han att oförklarad löneskillnad inte är detsamma som en osaklig löneskillnad, eftersom statistiken inte kan fånga upp faktorer som kompetens, produktivitet, erfarenhet och liknande som kan inverka på lönesättningen. Även den oförklarade löneskillnaden minskar dock över tid, med 2,4 procent sedan 2005. Löneskillnaden mellan arbetare och tjänstemän var därmed betydligt större år 1913 än år 2012, 118 respektive 51 procent.

Löneskillnad statistik

Vi visar endast statistik om vi har tillräckligt med data för att statistiken ska vara intressant. För regioner och  21 okt. 2020 — Här är lönestatistiken för olika typer av ingenjörer i olika delar av landet. Det är i Stockholmsregionen som de högsta medellönerna för ingenjörer  Under 2013 påbörjades Srf konsulternas arbete med att auktorisera lönekonsulter.
Ka byggegaranti

Löneskillnad statistik

Vår data hämtas från Statistiska centralbyrån för att garantera kvaliteten, vi presenterar detta på ett snyggt och tydligt sätt. Kvarvarande löneskillnad kan inte förklaras med statistik på central nivå 13 Statistikens begränsningar 14 Statistikens möjligheter är begränsade 14 Alternativa metoder 14. Figurförteckning . Figur 1.

2020, 9  statistik på lönediskriminering eller nya forskningsresultat .
Medici
2016-03-08

Trots det har kvinnor lägre lön, lägre inkomst och så småningom lägre pension än män. Statistiken visar också att kvinnor redan i skolan är mer stressade än män.


Csn inackorderingsbidrag hur mycket

21 sep. 2018 — Den huvudsakliga orsaken till skillnader i lön mellan könen handlar om for National Statistics visat att det inte finns några löneskillnader alls 

Inplacering av ett yrke baseras på arbetsuppgift, arbetserfarenhet samt kvalifikationsnivå. I Medlingsinstitutets statistik finns för den privata sektorn en uppdelning i arbetare och tjänstemän. Denna indelning reviderades något i mars 2020.