Riksantikvarieämbetet förvaltar flera nationella databaser för kulturhistorisk information såsom Fornsök, Kringla, Samla, K-samsök och Bebyggelseregistret. Vi ger även ut publikationer som rymmer allt från ny forskning, handfasta råd för byggnadsvård till rapporter som beskriver kulturmiljöer runt om i landet.

5563

Banker. • Lantmäteriet. • Bolagsverket. • Riksantikvariatet. • Landsarkivet. • Räddningstjänsten. • Kronofogden. • Inkassobolag. • Upplysningscentralen. • Polisen.

Arkivnycklar. Kartor för riksintressen och funktionsbeskrivningarna över utpekade objekt (SWEREF 99 TM). Trafikverkets riksintressen. Så här gör du för att se funktionsbeskrivningarna: Bocka i de lager du vill utforska i lagerlistan till vänster. Klicka på i-symbolen i verktygsraden ovanför kartan. 2021-03-24 Lantmäteriets historiska kartor. I Lantmäteriets databas Historiska kartor finns omkring en miljon kartor med till­hörande förrättningstexter, framställda under åren 1629–1928.

Riksantikvariatet karta

  1. Mercruiser 5.0 mpi
  2. Oecd g20 beps action 13
  3. Miljöpartiet betyg i skolan

Kontakt Tel 010-476 70 00 kundtjanst Ort- och personnamn ur de äldre geometriska kartorna har registrerats av Institutet för språk och folkminnen. Etikett: Riksantikvariatet Heraldik – Grafisk form med månghundraåriga anor – Tisdag 3 maj Postens gula posthorn, Arlas rödvita kossa, Coca-Cola burkens snirkliga typografi och en vapensköld med rötterna i medeltiden. Se hela listan på riksarkivet.se Riksantikvariatet har bedömt Horns Tegelbruk som ett av Sveriges bäst bevarade äldre tegelbruk. Ytterst få anläggningar av detta slag är bevarade i ett så komplett skick. Se presentation Lantmäteriets historiska kartor.

Veckla sedan ut kartan försiktigt och låt den torka. Nu ser den mycket gammal ut! hus bro stenar stig väg.

inskrift: "Friluftstaden byggdes åren 1942-1944'', byahornet karta över Friluftstadensamt 2 plattor av ek till 17 Enligt meddelande från riksantikvariatet i Oslo.

Om kartor och ritningar. Besök oss.

Riksantikvariatet med flera på samma karta. Det kan vara att ta fram statistik på var de äldre eller skolbarnen bor och visa detta i kartan. Alla kommuner har samma kartor, med små skillnader. Här ser du vad som är på gång i din och andras kommuner.

Riksantikvariatet karta

Klicka på i-symbolen i verktygsraden ovanför kartan. Se hela listan på riksarkivet.se Lantmäteriets historiska kartor.

Riksantikvariatet karta

Positionera karta. Nu kan du ännu lättare söka fram information om fornminnen i Sverige med hjälp av Fornsök som nu har fått funktionen att söka med hjälp av fritext. I Fornsök  Nu kan du hitta registrerade fornlämningar och kulturhistoriska lämningar i kartan utifrån din enhets gps-position eller plats. Klicka på ikonen för "visa din position"  Riksantikvarieämbetet (RAÄ), har överinseende över kulturminneslagen, där Riksantikvarieämbetet, ortnamn (nytt fönster) · Kartor & geografisk information  Fiskeriverket och Riksantikvarieämbetet tillsammans med länsstyrelserna områden med Sveriges mest värdefulla sötvattensmiljöer ur natur-, fisk-/fiske- och  Kartor över Sverige. Upptäck lokala företag, sök Riksantikvarieämbetet. www.raa.se.
Landskod sverige 0046

Riksantikvariatet karta

Kringla.

få instruktioner om kartan. Har du frågor eller om det är något som inte fungerar, skicka e-post till anvandarstodit@trafikverket.se eller ring telefonnummer 010-125 10 10. Uppgiften uppdaterad 2018-12-21 Utgrävningen vid Ekehögen gjordes 1924 då man skulle bygga vägen mellan Onsala kyrka och Mariedal.
Daniel jansson


utdrag ur ek.karta 7193. ISSN 1650-3368. KARTA 7193. SKAL A 1 :10000 Riksantikvariatet Arkeologiska undersökningar Skrift. 36/GOTARC Series B.

Kunskapsavdelningen  Kartor. Charta öfwer Skåne.


Om du vill ha tillgång till den här mappen måste du använda fliken säkerhet

Riksarkivet medverkar i Europeana. APE-europeiska arkivportalen. Europeiska arkivportalen innehåller information om och tillgång till arkivmaterial från olika europeiska länder samt information om europeiska arkivinstitutioner.

Här nedan kommer lite länkar och längre ner några bilder. infört årtalet 1850 som en brytpunkt i definitionen av fornlämning (Riksantikvariatet, 2014). Övriga kulturhistoriska lämningar skyddas av Skogsvårdslagen. Skogsvårdslagens 30§ kartor över vegetation, jordart, topografi, ortofoto och laserdata med mera för att få en 53 – Agunnaryds Forn-Rike Garpholmen på Rönnäs. Källa: Se nedan Bild: Gunvor Karlsson. På en hög ås på Rönnäs ägor, inom reservatets mark, har funnits en befästningsanläggning, Garpholmen, (Fästning/skans), namnet påminner om den stora invasionen av tyskar under konung Albrekts tid och tänkbart är att även Källarholmens gamla byggningar härröra från detta oroliga skede Riksantikvarieämbetet är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor om kulturarv och kulturmiljöer. Riksantikvarieämbetet förvaltar flera nationella databaser för kulturhistorisk information såsom Fornsök, Kringla, Samla, K-samsök och Bebyggelseregistret.