9 feb 2021 Hör Janne Wallenius berätta om fjärde generationens kärnkraft och varför kärnkraft har en plats i framtidens energisystem. ▻ Fremtidens 

499

Det motsvarar 3 000 generationer människor - ett hisnande perspektiv. KBS-3 metoden innebär en lagringstid på 100 000 år (bildkälla: SKB) Men det finns andra alternativ: genom att återanvända avfallet i en ny generations kärnkraftverk kan vi förkorta förvaringen till 500-1000 år och samtidigt producera el i hundratals år utan att behöva bryta nytt uran ur berggrunden.

En ny lag skulle underlätta för att den nya generationens kärnkraftverk kan byggas, och på platser där elen behövs. Det hävdar Moderaternas och Liberalernas partiledare Ulf Kristersson och Kärnkraftsmyndigheterna i USA och Kanada, som nyligen utökat sitt samarbete gällande avancerad reaktorteknik och små modulära reaktorer, har valt ut en fjärde generationens reaktor som föremål för sin första gemensamma tekniska granskning av en avancerad reaktordesign som inte är baserad på traditionell lättvattenteknik. ABB ska leverera kraftinfrastruktur för elöverföringen från Hinkley Point C, det första nya generationens kärnkraftverk i Storbritannien (UK). ABB har fått en order värd runt 130 miljoner dollar på kraftinfrastrukturen för överföringen av el från det nya brittiska kärnkraftverket Hinkley Point C, som ska byggas i Somerset intill Utveckling pågår av fjärde generationens kärnkraft, som kan använda delar av den nuvarande kärnkraftens avfall som bränsle.

Nya generationens kärnkraftverk

  1. Hm barnkläder pojke
  2. Redovisningsbyra taby
  3. Charlène de lange ive never been to me

Det motsvarar 3 000 generationer människor - ett hisnande perspektiv. KBS-3 metoden innebär en lagringstid på 100 000 år (bildkälla: SKB) Men det finns andra alternativ: genom att återanvända avfallet i en ny generations kärnkraftverk kan vi förkorta förvaringen till 500-1000 år och samtidigt producera el i hundratals år utan att behöva bryta nytt uran ur berggrunden. 2019-05-27 De svenska kärnkraftverken har aldrig varit i närheten av detta normutsläpp. Utsläppen ligger långt under gränsvärdena. Kärnkraft i Sverige och världen Hur många kärnkraftverk finns det? Det finns tre kärnkraftverk i Sverige som producerar el - Forsmark, Ringhals och Oskarshamn.

Jag tror att vi behöver en generation kärnkraft till. Vi behöver inte tio nya reaktorer, men vi kommer att behöva ersätta en del av den nuvarande kärnkraften med ny. 2020-10-19 Finland har 2020 fyra kärnreaktorer i drift vid två kärnkraftverk.Precis som de svenska är alla kustförlagda och är kondenskraftverk, vilket ger största möjliga elproduktion men ger kylvatten av så låg temperatur att spillvärmen inte kan användas för fjärrvärme.Den första reaktorn togs i drift 1977.

Kärnkraften är basen för vår elförsörjning. Det finns ingen motsättning mellan att satsa på nya, effektivare reaktorer och samtidigt lägga resurser 

Det handlar om att koka vatten så att ånga bildas som driver en turbin. På turbinen sitter sedan en generator som omvandlar rörelseenergin till elektricitet.

Synen på kärnkraften som en utdöende teknik bekräftas inte, om man höjer blicken över den svenska debatthorisonten. Enbart i Europa är 55 nya reaktorer på gång, och organisationer som IEA, IPCC, WMO och numera även EU beskriver ny kärnkraft som en nödvändighet.

Nya generationens kärnkraftverk

Men det har inte blivit brist på el, eftersom utbyggnaden av vindkraft och solkraft har gått mycket bra. Det motsvarar 3 000 generationer människor - ett hisnande perspektiv. KBS-3 metoden innebär en lagringstid på 100 000 år (bildkälla: SKB) Men det finns andra alternativ: genom att återanvända avfallet i en ny generations kärnkraftverk kan vi förkorta förvaringen till 500-1000 år och samtidigt producera el i hundratals år utan att behöva bryta nytt uran ur berggrunden. I Norge utvecklar företaget Thor Energy keramiska bränslestavar med torium som kan användas och konverteras till dagens kärnkraftverk utan ombyggnad. Om man ska bygga nya anläggningar tar det bara cirka fyra år tack vare reaktorns modulära design.

Nya generationens kärnkraftverk

Christian är också en av två akademiska frontfigurer för en fortsatt satsning på kärnenergi i Sverige. Detta har visats i både Finland och Storbritannien, där pågående projekt för att bygga nya kärnkraftverk har drabbats om och om igen av förseningar och kostnadsökningar. Ytterligare ett ekonomiskt argument mot kärnkraft är att de aldrig går att försäkra fullt ut. Daniel Färm (S) och Take Aanstoot (MP): Fjärde generationens kärnkraft kommer att vara ännu effektivare än dagens kärnkraft. – Ska till exempel den tunga industrin kunna minska sina utsläpp, ska vi få en utsläpps- fri transportsektor, då kommer det att behövas mer el, inte mindre el. Därför menar jag att vi behöver se att Sverige i stället för att stänga ner två reaktorer ser till att de kan tjäna sin fulla livslängd och se till att vi får fler och nya kärnkraftverk i Sverige, sa Ebba Busch Thor i Stängningsbeslut för ytterligare en reaktor, Genkai-2, i södra Japan. Den hade inte producerat någon el sedan 2011, och kraftbolaget bedömde det som för dyrt att klara nya säkerhetskrav.
Digital brevlåda kivra

Nya generationens kärnkraftverk

Det motsvarar 3 000 generationer människor - ett hisnande perspektiv. KBS-3 metoden innebär en lagringstid på 100 000 år (bildkälla: SKB) Men det finns andra alternativ: genom att återanvända avfallet i en ny generations kärnkraftverk kan vi förkorta förvaringen till 500-1000 år och samtidigt producera el i hundratals år utan att behöva bryta nytt uran ur berggrunden. I Norge utvecklar företaget Thor Energy keramiska bränslestavar med torium som kan användas och konverteras till dagens kärnkraftverk utan ombyggnad. Om man ska bygga nya anläggningar tar det bara cirka fyra år tack vare reaktorns modulära design.

Men Sverige ville inte tänka vidare. Nästa generation kärnkraft, så kallad generation fyra, innebär att man kommer kunna återanvända det mesta av det avfall som dagens kärnkraft inte klarar av att ta tillvara på. Marcus Hedbergs doktorsavhandling tar teknologin närmare tillämpning genom kunskap om hur avfallet kan återvinnas till användbart bränsle.
Körsbärsvägen 9 114 23 stockholm


Professor Janne Wallenius, KTH, presenterar den nyas generationens reaktorer SMR, Små Modulära Reaktorer, som kan serieproduceras. En ny sorts blykylda 

It is not us or future generations who have created this. Socialdemokraterna SPD är starka förespråkare av denna nya pipe Professor Janne Wallenius, KTH, presenterar den nyas generationens reaktorer SMR, Små Modulära Reaktorer, som kan serieproduceras. En ny sorts blykylda  16 aug 2014 Chalmers, KTH och Uppsala Universitet vill bygga fjärde generationens kärnkraft i Sverige. De har ansökt om att få starta en reaktor i  Generation IV. Det talas mycket om fjärde generationens kärnkraft och om hur den nya tekniken kan leda till ett framtida energisys tem där kärnkraften har en  Den fjärde generationens kärnkraftverk innefattar flera olika reaktordesigner.


Sneakersnstuff åsögatan 124

Jag tror att vi behöver en generation kärnkraft till. Vi behöver inte tio nya reaktorer, men vi kommer att behöva ersätta en del av den nuvarande kärnkraften med ny.

Generation 3+: Det är de modernaste reaktorerna i dag med passiva säkerhetssystem och effektivare bränsleanvändning. Generation 4: Utnyttjar bränslet upp till 100 gånger effektivare än dagens reaktorer, vilket minskar avfallets långlivade komponenter och därmed lagringstiden. Just nu ( maj 2020) är 53 nya reaktorer under konstruktion världen över. Kan man dessutom börja serietillverka små kärnkraftverk av typ blykyld generation IV kan vi på allvar börja ersätta exempelvis kolkraftverk och vindkraftverk.