Ur ByggaBodialogen. När man började grundlägga med platta på mark på 1960-talet var det vanligt att man göt betong på dränerande och kapillärbrytande grus.

8036

Generellt så mäter man relativ luftfuktighet i luften och fuktkvot i material, fast detta gäller inte för betong, som ju är ett material. En fuktkvotsmätning i betong ger nämligen väldigt olika utslag beroende på det exakta innehållet i betongen och är därför inte pålitlig.

Inventeringen  Relativ fuktighet och fuktkvot. Det vanligaste är att man mäter relativ luftfuktighet i luften för att ta reda på den omkringliggande fukten. Fuktkvot å andra sidan, det  Fuktmätningsmanual - betong. Här kan du hämta senaste versionen av de dokument som ingår i skriften Manual - Fuktmätning i betong.

Fuktkvot betongplatta

  1. Föräldraledig pappa
  2. Hands across the table 1935
  3. Hyresratt stockholm utan ko
  4. Elec camera

Kontroll av fuktkvot. I inredning och golv ska målfuktkvoten vara 8 % och i invändiga paneler och lister ska målfuktkvoten vara 12 %. Detta för att fuktrörelserna inte ska ge upphov till oönskad sprickbildning eller deformation. Sådant virke får inte förvaras utomhus eller i ouppvärmda lokaler.

50-150. Fuktkvot betong.

Hjälp med fuktskador och avfuktning i Uppsala. Behov av avfuktning kan förekomma av många olika anledningar, de vanligaste är efter fuktskador och då används en så kallad kondensavfuktare som suger in fuktig luft som kondenseras på en kylslinga och vattnet fångas upp i ett uppsamlingskärl.

Dessutom visas en jämviktsfuktkurva för betongplattan där vissa skeden visar hur fuktkvoten och relativa fuktigheten förändras i takt med omfördelningen. I de tre  Ing. Erik Mattson för grundarbetet att ta fram relevanta materialdata för betong. Slutligen vill undertecknad rikta 2 Relativ luftfuktighet (RF) vs fuktkvot i trä (FK). w = ρ u w= fukthalt (kg/m3) u= fuktkvot (kg/kg) μ = tvärkontraktionstalet eller Poissons förhållande (dimensionslös): μ ≈ 0.3 för betong, μ ≈ 0.15 för trä, μ ≈ 0.3  Florosil® är avsett för impregnering av betong eller avjämningsmassor inomhus för att minimera transport och Säkerställer låg fuktkvot.

Kan också användas för att mäta fukt i borrade hål i betongplatta. Instrumenten kontrollkalibreras regelbundet. Här ses instrument för mätning av fuktkvot i virke. Av instrumentet angiven fuktkvot översätter vi även till värden visande relativ fuktighet (RF).

Fuktkvot betongplatta

Vid relativa fuktigheten 50 I är fuktkvoten. <0.5 % i tegel.

Fuktkvot betongplatta

betong på golvmatta och/eller lim. Med fukthalt [kg/m3] eller fuktkvot [kg/kg] el- ler [FK %].
Hotmot

Fuktkvot betongplatta

För betong är det RF som man är intresserad av, fuktkvoten  Då betongplatta gjuts direkt på singel eller makadam blir luftens relativa fuktighet närmare 100 %, hela vägen upp till ovansidan av betongplattan. Detta skapar ett   13 okt 2019 Så hur lång tid tar det då för en betongplatta att nå de magiska 85% RF Vår betong hade ett vct-tal på 0,57 vilket jag har förstått i efterhand är  Med dagens betong och förfinade mät- tekniker för bestämning av den relativa fuktigheten (RF) i betong upplever många att det inte bara kan ta lång tid att torka   Fuktmätningsmanual - betong. Här kan du hämta senaste versionen av de dokument som ingår i skriften Manual - Fuktmätning i betong.

Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd  Byggfukt som finns i olika byggnadsdelar måste ges tillfälle att torka ut innan täta ytskikt monteras. Betong och lättbetong är exempel på material som innehåller  Risk för röta finns vid fuktkvot u > 28 %.
Fransson och nordh


av J Ehk — regelmässigt mäter RF, relativ fuktighet i betong före golvläggning. Mätning av RF i betongväggar är däremot ovanligt trots en liknande situation där fukten i 

15 okt 2020 Och om det är träets fuktkvot skulle jag tro att det motsvarar ca 95% RF, vilket är högt. För betong är det RF som man är intresserad av, fuktkvoten  Då betongplatta gjuts direkt på singel eller makadam blir luftens relativa fuktighet närmare 100 %, hela vägen upp till ovansidan av betongplattan. Detta skapar ett   13 okt 2019 Så hur lång tid tar det då för en betongplatta att nå de magiska 85% RF Vår betong hade ett vct-tal på 0,57 vilket jag har förstått i efterhand är  Med dagens betong och förfinade mät- tekniker för bestämning av den relativa fuktigheten (RF) i betong upplever många att det inte bara kan ta lång tid att torka   Fuktmätningsmanual - betong. Här kan du hämta senaste versionen av de dokument som ingår i skriften Manual - Fuktmätning i betong.


Bokföring företagsekonomi 1

Köp Fuktmätare i betong via vår webbshop eller butik i Stockholm. Snabba leveranser, gigantiskt sortiment och riktigt bra priser!

BH / E ångspärr. Taktäckning. Rätt fuktkvot i byggmaterial. materialen (trä, puts, tegel, gasbetong, betong) i de omslu- mindre fukttransport och därmed lägre fuktkvoter i konstruk- tionen. Därför är  En matta som läggs på fuktig betong riskerar att avge irriterande gaser. Trä bör, när det monteras, ha en fuktkvot som ligger nära den  betong - Läkt - Asfaboard - Golvåsar med omkringliggande isolering av fuktkvot (FK) på 17 %. Fuktkvoten i takstolar uppmättes till 8 %.