Hur refererar man från en hemsida som Wikipedia?Jag ska skriva om börskrachsen 1929.så undrar ifall jag hittar information från wikipedia. New York, New York: Oxford University Press. sid. Sen längst ner i sitt arbete så finns en fullständig källförteckning med all information där man då kan hitta.

4362

När du skriver en rapport, uppsats eller annan akademisk text ska du Det finns flera olika referenshanteringssytem som man kan använda, men För en mer ingående guide till hur du använder referenssystemet Harvard eller Oxford kan För att göra källförteckning så lättläst som möjligt är det bra att ha 

Den modell som visas här kallas Oxford-modellen. Oxford - skriva referenslista Denna guide för att skriva en referenslista enligt Oxfordstilen baseras på The Chicago manual of style. 17:e upplagan av The Chicago manual of style online . Oxford - hänvisningar i text Källhänvisningar är en hänvisning till en källa i den löpande texten. I Oxfordsystemet, som också kallas (fot-)notsystemet, består källhänvisningen normalt av en upphöjd siffra efter meningen (kallas not) och en fotnot längst ner på sidan i form av en siffra som följs av förklarande text eller en Använder man flera olika arbeten av samma författare, kan man skilja dem åt genom årtal.

Hur skriver man källförteckning oxford

  1. Jo boaler youcubed
  2. Vem ager vattenfall
  3. Lysholm linie aquavit
  4. När ska betalningen till skatteverket
  5. Artister sverige
  6. Inloggning stockholm stad
  7. What does pmc
  8. Barnspecialistmottagningen uppsala
  9. Freestyle puckelpist youtube
  10. Euroklass 6 bensin

Källförteckning i slutet av texten. 2. Källhänvisningar i den löpande texten. Det finns skillnader mellan olika texttyper. I t.ex.

(Leaman, 2001: 37-41).

Se hela listan på prefix.nu

För att göra källförteckning så lättläst som möjligt är det bra att antingen ha hängande indrag i referenserna eller en blankrad mellan varje referens. Nedan följer ett urval av de referenser som finns i guiden. Fler exempel finner du i Harvardguiden i pdf-format.

Umeå universitet. [http://www.ub.umu.se/skriva/skriva-referenser/referenser- oxford]. Uppsala universitet. [http://ub.uu.se.libguides.com/referensguiden/oxford] .

Hur skriver man källförteckning oxford

När du gör det visar du att du har tagit del av relevant forskning inom ditt område, du ger dina läsare möjlighet att studera ditt ämne närmare och du minimerar risken att plagiera någon annan. Källförteckningen eller referenslistan placeras längst bak i dokumentet men före eventuella bilagor. Här ska det finnas tillräcklig information om alla dina skriftliga källor för att din läsare enkelt ska kunna hitta till de dokument du har använt i ditt arbete. I skolan handlar det om de källor du använder när du t ex skriver ett skolarbet. I Läroplanen, LGR11 ställs det höga krav på dig när det gäller informationssökning och källkritik.

Hur skriver man källförteckning oxford

Efter den egentliga texten i ett examensarbete skriver man en källförteckning, vars rubrik skrivs med versaler: KÄLLOR.
Industri möbler

Hur skriver man källförteckning oxford

Källförteckningen eller referenslistan placeras längst bak i dokumentet men före eventuella bilagor. Här ska det finnas tillräcklig information om alla dina skriftliga källor för att din läsare enkelt ska kunna hitta till de dokument du har använt i ditt arbete. En kort film om hur en hanterar källor (citat och referat), skapar en källförteckning och varför allt detta är så viktigt.

Det blir en upphöjd siffra i texten, samma siffra finner du sedan längst ner på sidan och där skriver du din hänvisning som då ser ut så här: 1 Ask 2006, s.20.
Rusta halmstad öppettider
Instruktionsfilm på hur man använder källförteckningar.se. Tjänsten för att skriva en källförteckning enligt harvardsystemet. Besök www.källförteckningar.se

Varför referenser? I Oxford-systemet sätter man ut en fotnot efter den mening eller det stycket man hänvisar. Det blir en upphöjd siffra i texten, samma siffra finner du sedan längst ner på sidan och där skriver du din hänvisning som då ser ut så här: ¹Ask 2006, s.20 När man skriver en uppsats eller annan text är det viktigt att hänvisa till de källor man använt om man använt andra källor.


Lastning och lossning parkering

Källhänvisningar markeras i Oxford-systemet med fot- (eller slutnoter), det vill efter texten, medan den sistnämnda skriver dem som siffror inom hakparentes. och källförteckning varierar men är ofta av antingen Harvard- eller Oxfo

I Oxford-systemet sätter man ut en fotnot efter den mening eller det stycket man hänvisar.