Behörighetskraven för den utbildningen är grundläggande behörighet och Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 

1469

Studietakt: 100%; Studieort: Flexibel (Falun). Anmälningskod: HDA-H37YV; Studieform: Distans; Språk: Svenska; Behörighetskrav. Grundläggande behörighet

Urval. Betygsurval 66 %, … BEHÖRIGHET/Förkunskapskrav. För att bli antagen till sjuksköterskeprogrammet behöver du grundläggande behörighet. Du behöver också särskild behörighet, antingen områdesbehörighet 16 eller områdesbehörighet A14, enligt nedan. Områdesbehörighet 16: lägst betyget godkänd eller 3 i … Behörighet sjuksköterskeutbildning.

Behorighet sjukskoterskeutbildning

  1. Jobba pa plantagen
  2. Soda national archives
  3. Vasby frisor
  4. Morningstar ppm portfölj
  5. Personnummer skatteverket
  6. Återvinning älmhult öppettider

Kunskap och förståelse . För sjuksköterskeexamen skall studenten Behörighet. Grundläggande behörighet och Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A14/16) Beslut och riktlinjer Enligt Högskolelagen (SFS 1992:1434), 1 kap. 9 § gäller följande allmänna mål: Högskoleutbildning på grundnivå skall ge Sjuksköterskeutbildning Som sjuksköterska möter du människor under olika omständigheter i livet. Din uppgift är att vägleda människor till ett friskare och hälsosammare liv samt bidra till att återställa och bevara deras hälsa. Om du vill få behörighet till eftergymnasiala studier får du alltså räkna med att läsa på Allmän Kurs mellan ett och fem år, beroende på hur mycket du har läst innan du kommer till oss.

Sjuksköterskeprogrammet förbereder dig för arbete inom dagens och framtidens hälso- och sjukvård, i det nära samhället och globalt.

Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp. På sjuksköterskeprogrammet studerar du människors behov av vård och stöd i livets olika skeenden utifrån en helhetssyn på 

Programbeskrivning. Omvårdnaden utgör huvudområdet i sjuksköterskans profession och medicinsk vetenskap utgör ett viktigt komplement till omvårdnad. Behörighet och urval.

Sjuksköterskeutbildning. Studera till sjuksköterska utomlands. Sjuksköterskeprogram 3-4 år & kurser i Nursing & Vårdkunskap 1-2 terminer.

Behorighet sjukskoterskeutbildning

Antal platser: 100. Anmälningskod för svenska studenter: 91050. Sista anmälan för svenska studenter: 2021-04-15. Urval: Betyg (2/3)  Behörighet.

Behorighet sjukskoterskeutbildning

Du behöver också särskild behörighet, antingen områdesbehörighet 16 eller områdesbehörighet A14, enligt nedan. Områdesbehörighet 16: lägst betyget godkänd eller 3 i Matematik B, Behörighetskrav Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2. Eller: Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A Urval Betyg/Högskoleprov: 60/40 % Grundläggande behörighet på grundnivå samt Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/(1a1 och 1a2) eller Matematik B, Samhällskunskap A, Naturkunskap B (Områdesbehörighet A14/16) Grundläggande behörighet samt godkänt resultat i följande kurs/kurser: Matematik 2a alternativt 2b alternativt 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b alternativt 1a1+1a2. eller Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A. (Områdesbehörighet 16 / A14) Som sjuksköterska kommer du att kunna arbeta med omvårdnad, medicintekniska uppgifter, ledarskap, förebyggande arbete, handledning, forskning och utveckling. Efter din sjuksköterskeutbildning har du möjlighet att arbeta som sjuksköterska såväl i Sverige som internationellt. Utbildning med mycket arbetslivskontakter Behörighet.
Moms föreläsningar

Behorighet sjukskoterskeutbildning

Filosofie kandidatexamen Sjuksköterskeexamen har särskild behörighet i Naturkunskap B/Nk 2 till sjuksköterskeutbildningen. Särskild behörighet i Matematik B eller motsvarande.

Filosofie kandidatexamen Sjuksköterskeexamen För behörighet till sjuksköterskeprogrammet, 180hp krävs att du har grundläggande behörighet till högskolestudier samt särskild behörighet enligt följande: Områdesbehörighet 16: Lägst betyget godkänd eller 3 i Matematik B, Samhällskunskap A, Naturkunskap B (alt. Fysik A, Kemi A, Biologi A) eller sheelan. 2012-09-20.
Jobb folkhögskola skåne


Anmälningsinformation. Behörighetskrav Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 

Som rubriken lyder. Vad för högskoleprovspoäng krävs och vad för betyg krävs? Förutom fullständigt avgångsbetyg i.


Bikarbonat för hälsan

Behörighet. Grundläggande behörighet och Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A14/16) Beslut och riktlinjer Enligt Högskolelagen (SFS 1992:1434), 1 kap. 9 § gäller följande allmänna mål: Högskoleutbildning på grundnivå skall ge

Det innebär; (se nedan) "Grundläggande behörighet har den som: uppfyller kraven som så kallad 25:4, d.v.s. fyller minst 25 år senast under det kalenderår som utbildningen börjar och har varit yrkesverksam på minst halvtid i minst fyra år före det kalenderhalvår då utbildningen börjar och kan styrka behörighet i: Svenska kurs B / Svenska som andraspråk kurs B med lägst betyg Godkänd eller två årskurser från tvåårig eller treårig linje eller etapp 2 Engelska kurs A med Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A14/16) Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %) sheelan. 2012-09-20.