Ekonomisk historia C består av två delkurser: Teori- och metodkurs och Uppsatskurs. Teori- och metodkursen syftar till att ge en bra grund för författande av kandidatuppsatsen och omfattar både kvalitativ samt kvantitativ metod. Uppsatskursen innefattar samhällsvetenskaplig arbetsmetod.

8865

forskare vid Ekonomisk-historiska institutionen. E-post: Olle.Jansson [AT-tecken] ekhist.uu.se Telefon: 018-471 7314 Mobiltelefon: 070-2607948 Besöksadress: Ekonomikum Kyrkogårdsgatan 10 Postadress: Box 513 751 20 UPPSALA

Presenterar sitt projekt ”Agrarekonomisk tillväxt eller stagnation i Mälardalen: Regionala produktionsdata 1750-1920”. Vi planerar också höstens verksamhet vid detta tillfälle. Handla hållbart - tips från Konsument Uppsala. Kan du reklamera secondhand köp? (Konsument Uppsala på facebook) Pröva ett ärende i lokala konsumentrådet. Lokala konsumentrådet är ett samarbete mellan den lokala konsumentverksamheten och handeln.

Uppsala ekonomisk historia

  1. Utlåtande betyder
  2. Vad får jag tillbaka på skatten
  3. Piotr wozniak
  4. Asian import market
  5. Varför bytte man till högertrafik

Några av institutionens kvinnliga forskare diskuterar institutionens utveckling i historiskt  I denna kurs fördjupas studierna av några centrala teman och frågeställningar i allmän och svensk ekonomisk historia för tiden från och med den industriella  Ekonomisk historia A: Global omvandling och globalisering 1700-2000 Välkommen till Uppsala universitet Uppsala universitet är ett internationellt välkänt  av L Magnusson · 1995 · Citerat av 5 — Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Uppsala: Ekonomisk-historiska institutionen , 1995. , p. 31  Föreningen Uppsalaekonomerna, då UPEKON, bildades 18 oktober 1971, av Jan institutionen samt Ekonomisk-historiska institutionen då Uppsala studentkår  De lärosäten som utvärderas är Göteborgs universitet, Lunds universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet samt Uppsala universitet. Bedömargruppen har  Kristina Lilja är docent och lektor vid Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet. Där är hon även studierektor för forskarutbilninge Läs mer · Lars  Opponent vid Andreas Dahlkvists slutseminarium, Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet. Aktivitet: Examination och handledarskap › Opponent  Consulting AB. dec 2019 –nu1 år 5 månader.

mars 2009: Deltagare i rundabordssamtalet (Sektion 26) „Är äldre historisk forskning  Information om antagning och antagningspoäng för Masterprogram i Tysklandsstudier - Ekonomisk historia vid Uppsala universitet. Se också framtida jobb och  Information om antagning och antagningspoäng för Magisterprogram i social analys av ekonomi och organisation - Ekonomisk historia vid Uppsala universitet.

22 apr 2020 främsta läroboksförfattare och mest meriterade ekonomer. I nio korta filmer förklarar han grundläggande ekonomiska begrepp och samband.

Universitetet som helhet rankades 2020 av Academic Ranking of World Universities (ARWU) på plats 77 i världen. Till kandidatprogrammet antas varje år ungefär 300 studenter (cirka 150 per termin).

1945 års universitetsberedning tog upp fråganom ekonomisk historiai anslutning till avde historiska och ekonomiskhistoriska institutionerna,vilketborde kunna menatt ”dettaämne ännu så länge [ej] behöverrepresentanterutanför Uppsala”.

Uppsala ekonomisk historia

Anmälningskoder huvudområden Ekonomisk historia UPPSALA UNIVERSITET ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I EKONOMISK HISTORIA 2017-01-09 SAMFAK 2017/10 4 . 2.2.

Uppsala ekonomisk historia

Ekonomisk historia är en vetenskap som studerar ekonomiska fenomen under En skillnad gentemot nationalekonomi är att ekonomisk historia nyttjar betydligt Ekonomisk historia – Göteborgs universitet · Ekonomisk historia – Upp BLICKA BAKÅT FÖR ATT SE FRAMÅT. Utbildning och forskning om den ekonomiska utvecklingen i ett historiskt och globalt perspektiv. Svartvit illustration av en  och aktörskap i en lokal politisk ekonomi”. Handledare: Ulla Rosén; bitr.
Adlibris lediga jobb

Uppsala ekonomisk historia

Grundnivå Världens ekonomiska historia, 7,5 hp. Grundnivå, fortsättningskurser. Ekonomisk historia B, 30  Masterprogrammet i samhällsvetenskap vid Uppsala universitet är för dig som vill skaffa dig en gedigen akademisk utbildning, samtidigt som du också tillägnar dig  Lund, Stockholm, Umeå och Uppsala. Samarbetet har det övergripande syftet att säkra en hög kvalitet på forskarutbildningen i ekonomisk historia i Sverige. av I Humlesjö · 1996 — Ekonomisk-historiska institutionen i Uppsala är nationellt sett unik.

Sekreterare: Peter Ekonomisk historia. 435 gillar. Långsiktiga perspektiv på samhällsutveckling - Brought to you by universitetsämnet Ekonomisk historia Vid Uppsala universitets ekonomiska institutioner finns det möjlighet att läsa en rad olika masterprogram av olika karaktär och med olika inriktningar. Nedan listas samtliga dessa program med studieort Uppsala.
Bilpool midsommarkransen
Uppsala var från 200- och 300-talen ett betydande ekonomiskt, religiöst och politiskt centrum i Mälardalen, känt framför allt genom de tre rikt utsmyckade kungagravhögarna vid Gamla Uppsala från 500-talet. Som Svearikets förmenta (påstådda) vagga blev Gamla Uppsala från 1600-talet något av en göticistisk kultplats (se göticismen).

De anknyter till sina forskningsintressen i undervisningen, både vid föreläsningar och seminarier. I denna kurs fördjupas studierna av några centrala teman och frågeställningar i allmän och svensk ekonomisk historia för tiden från och med den industriella revolutionen.


Musk tesla bitcoin

Den 2 januari 1991 invigdes Fyrishov men historien börjar redan på 1700-talet När Uppsala vid mitten av förra seklet hade begåvats med ett ”riktigt” badhus i 

Är demokrati är förenligt med ekonomisk och social ojämlikhet och kan en Niklas Ekdal intervjuar Sofia Näsström, professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet. Utvecklingen mot en mer jämställd fördelning av föräldraledigheten går för långsamt och takten har avtagit det senaste året. Det visar TCO:s  Ekonomi & Näringsliv · Etnologi & Antropologi · Film & Teater · Filosofi & Idéhistoria · Flyg & Järnväg · Foto · Hantverk · Hem & Trädgård · Historia & Arkeologi  IRH - Institutionen för ekonomisk historia och. Vänligen använd Konserveringsprojekt - Gustavianum - Uppsala universitet.