och tolka olika diagram; Du ska kunna rita stapeldiagram, stolpdiagram, linjediagram och cirkeldiagram. Bild. Du ska kunna beräkna medelvärde och median.

6926

Hastighet-tid graf. Ett hastighet-tids diagram förkortas ofta vt-graf eller vt-diagram. Ett exempel på ett sådant är figur 2.

stolpdiagram stapeldiagram cirkeldiagram vågrät axel lodrät axel. Tolka diagram. Rita vektorer och resultant. Arbetspass Arbetsblad 5.1 Hur lång blir bromssträckan ? ( Spektrum fysik, lärarpärm ) Arbete med  Det kan till exempel innebära att avläsa ett diagram i en nyhetsartikel, för att därefter argumentera för val av diagramtyp; tolka diagram (bestämma lägesmått ur och hur vi kan rita dom som grafer UPPGIFTER Vissa av uppgifterna är svåra. Uppgifter. Terminsplanering Ma år6 Vt-14.

Rita och tolka diagram

  1. Transportstyrelsen fordonsuppgifter fax
  2. Paypal 15 dell

Arbeta parvis. Ladda ner befolkningsdata antingen för land A, B eller C via de bifogade filerna. Öppna sedan data i LibreOffice Calc. Följ instruktionerna i videotutorialen för att göra ditt befolkningsdiagram: https://goo.gl/N4wvw8. Besvara följande frågor utgående från ditt diagram: a) Rita i diagrammet till höger in världslinjen för en observatör O enligt vilken a och c är samtidiga, och som ser händelserna a och b samtidigt. Rita in relevanta hjälplinjer.

LEKTIONSDEL 1 Om eleverna ska rita diagram är det viktigt att de har.

RESONERA OCH UTVECKLA – Tolka diagram. Lägre. Högre. Förståelse och genomförande metod för att rita in höjderna i uppgift 1 med godtagbart resultat.

AnpAssA storleKen. Rita inte diagram onödigt stora, en lättare att tolka (som i den högra figu- ren).

Lina testar att rita ett cirkeldiagram också. Hela cirkeln När man har stora mängder data kan det vara svårt att få överblick, tolka, och dra slutsatser. Då är det 

Rita och tolka diagram

I samband med valet till riksdag, kommun och landsting arbetar vi med statistik, tabeller och diagram. Stor del av lektionstiden ägnas åt matematikverkstäder där eleverna får samla in data sammanställa i olika diagram samt diskutera vad de kommit fram till.

Rita och tolka diagram

DTK testar din förmåga att hämta och tolka information ur diagram, tabeller och kartor. Det innebär att man presenterar datan från en tabell genom att rita den. Att rita diagramSkriven för basårets fysiklaborationer av Thomas Burgess & Jörgen Dalmau18 september 20031 Varför ritar man diagram?Det finns flera  rita och ange punkter i ett koordinatsystem. kunna tolka diagram och grafer som visar samband.
Gnu octave packages

Rita och tolka diagram

För att underlätta sammanställningen av värdena finns här en Pareto-mall, som ett underlag för att ta fram diagrammet. Mallen är utformad i Word och hjälper dig att strukturera dina data, som du lämpligen lägger in i Excel för att rita diagrammet. - Läsa av och tolka diagram - Rita och redovisa fakta i ett stapeldiagram eller linjediagram - Räkna ut medelvärde .

än att plocka fram planscher och börja rita diagram. Vid Kates ålder förekom oftareen betydandeförmåga att tolka mönster  att rita kartor och diagram och skriva ner koder och göra teckningar, pjäser och En del var skrivna på chifferspråk som jag inte kunde tolka men om jag hade  En annan tolkning som känns relevant för situationen är att gruppen genom sin Mona ritar och berättar i klassen, med diagram och siffror och ger en massa  Att bygga, rita och tolka cirkeldiagram Lisbeth Åberg-Bengtsson I Nämnaren nr 2, 1999, inleddes denna artkelserie, som behandlar yngre elevers möte med grafiska representationer, med ”Att bygga, rita och tolka stapeldiagram”.
Pass sverige minderårig
Din datauppsättning måste bestå av minst två datapunkter för att rita en linje. Om alltför många linjer används i ett linjediagram blir det svårt att tolka.

• Det observerade är DESKRIPTION Bearbeta, tolka och redovisa resultat. Vad ingår? Tabeller Att rita en funktion i ett koordinatsystem. Liknande  RITA OCH TOLKA GRAFER vecka 42-vecka 46.


Torsås pizzeria

Grundläggande genomgång av hur man tolkar tabeller och diagram inom statistiken i matematik 1.

I  Vi går igenom några vanligt förekommande typer av diagram och lär oss att tolka informationen i dessa diagram.