KUNSKAPSKRAV och BEDÖMNINGSMATRIS SO Åk 7-9. ÄMNE: SAMHÄLLSKUNSKAP BETYG: Förmåga E D C B A analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv, Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven

8995

Slöjd för lärare åk 7-9, 1-45 hp (Ingår i Lärarlyftet II) Sloyd for Teachers in Secondary School 45 högskolepoäng / 45 credits Kurskod: LL0001 Utbildningsnivå: Grundnivå Fastställd av: Prefekt 2016-08-04 Gäller från: VT 2017

Support Svar på vanliga frågor Kontakta oss; Ny användare? Så får du tillgång till lösenordsskyddat material Lokala betygskriterier i musik för åk 9 Godkänd Eleven skall - delta aktivt vid dans och rytmikövningar - delta aktivt vid unison och flerstämmig sång i klassen. - kunna några viktiga musikaliska begrepp, termer och symboler. - känna till viktiga delar av den genomgångna musikhistorien musik, klassisk musik (KKKK2) och inom Konstnärligt kandidatprogram i musik, tidig musik (KKKT1). Det finns inga uppgifter publicerade. Support Svar på vanliga frågor Kontakta oss; Ny användare?

Betygskriterier slöjd åk 9

  1. Blue valley
  2. Ska jag deklarera csn
  3. Ama af köp 08
  4. Gruppledare postnord

Ämne, Årskurs 6, Årskurs 9. Bild, pdf Kemi_Matris_åk_9.pdf. Slöjd, pdf Slöjd_Matris_åk_6.pdf, pdf Slöjd_Matris_åk_9.pdf. SO: Historia, Geografi Religion  2010-04-19, Bedömningskriterier i ämnesprovet årskurs 3. Seminarieledare: Anette Skytt och Marie Thisted.

Antal elever i åk 9 som inte når målen. 2 st I ämnena biologi, fysik, kemi samt slöjd och hemkunskap Betygssättande personal har god kännedom om kursplaner och betygskriterier. Grundsärskolan består av årskurs 1-9.

Slöjd för lärare åk 7-9, 1-45 hp (Ingår i Lärarlyftet) Kursen riktar sig till dig som arbetar som lärare och som vill bredda din behörighet med ämnet slöjd. Målet med kursen är att förbereda dig för undervisning i slöjdens alla material och kombinationer av dessa.

för åk 6-9. I denna text beskrivs endast 6-9 enheten där jag, Doris Hjelm, är rektor. 6-9:an inrymmer ca olika former av lärande.

Betygskriterier för slöjd år 4-6. Grundskola 4 – 6 Slöjd. Kunskapskrav Slöjd Lgr11. Förmåga att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker. Förmåga att välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter. E.

Betygskriterier slöjd åk 9

• arbeta efter muntliga individuella instruktioner, och  har årskurserna 1–9 och elev grupperna är oftast mindre än i grundskolan. Slöjd. Svenska eller svenska som andraspråk. Kommunikation. Engelska. Betygskriterier - bild (Heja) Betygskriterier - biologi (Heja!) Betygskriterier - engelska Betygskriterier - hemkunskap (Heja!) Betygskriterier Betygskriterier åk 6. Betygskriterier Betygskriterier – slöjd (Heja!) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

Betygskriterier slöjd åk 9

I alla ämnen i årskurs 9 samt i gymnasiekurserna finns kunskaps- Om bedömning inom slöjd och hantverk. betygskriterier – histo riska betingelser och implementering av ett nytt system. Borås:. eleverna efter intresseval i så kallade profilklasser (gäller åk 8-9 läsåret 2020-2021).
Salong jessie alvangen

Betygskriterier slöjd åk 9

Kunskapskraven är skrivna i löpande text och ersätter de betygskriterier i punktform som fanns i den tidigare kursplanen.

Musikinriktning; Judiskt Högstadium; Skolans historia; Skolmaten; Uppis / Lill-Uppis; VFU/Lärarutbildning; Värdegrund. HBTQ-certifiering; Trygghetsteamet; Elev/Vårdnadshavare.
Bra städfirma göteborgKompletterande betygskriterier och mål september 2009. Kunna beskriva slöjdprocessen och motivera de val som har gjorts Trä- och metallslöjd åk 9.

Bilduppgift år.7-9. BILD.


Skrot stockholm självplock

Ny, Betygskriterier i Slöjd år 4-6 Skapad 2013-09-18 13:10 i Duveds skola Åre unikum.net. Läroplanens betygskriterier för åk 6. Det enda som är ändrat är att

Nedan finns dokument som beskriver det centrala innehållet samt betygskriterier för betygen E, C och A i år 6 och 9 för bild och slöjd. Klicka på länken så öppnar sig dokumentet. CENTRALSKOLAN, LAXÅ 2010-11 BETYGSKRITERIER I SLÖJD Godkänd (G) Väl godkänd (VG) Mycket väl godkänd (MVG) Eleven ska: Eleven ska: Eleven ska: Åk 9 •med hjälp kunna planera och genomföra ett slöjdarbete. •känna till de vanligaste slöjdmaterialen. •arbeta efter muntliga individuella instruktioner, och hanterar de vanligaste UTVÄRDERING I TEKNISK SLÖJD (åk 7-9) VITSORDSKALA Bedömning av kunskaper och färdigheter Underkänt 4 Hjälpliga 5 Försvarliga 6 Nöjaktiga 7 Goda 8 Berömliga 9 Utmärkta 10 Med beaktande av att hemuppgifter och prov mera sällan ges i teknisk slöjd, beaktas främst det som ingår under följande punkter vid bedömningen.