den strategiska planen är ett viktigt redskap för att driva organisationens arbete framåt. I LTH:s strategiska plan formuleras mål och strategier inom områdena utbildning, forskning och konstnärligt utvecklingsarbete, samverkan samt ledning och organisation. den strategiska planen för åren 2017­2026 tar sin utgångspunkt i LTH:s

8609

I utbildningen Mångfald - Internt, strategiskt arbete får du lära dig att förstå olika perspektiv, definitioner och drivkrafter kring mångfaldsarbetet, hur du arbetar 

Strategi - "konsten att vinna ett helt krig" Minst 4-5 år; Sätta riktning; Kolla på helhet; Långsiktighet; Kolla omvärlden; Större behov av strategi i stora organisationer; Taktik - "konsten att vinna en strid" Cirka 1-2 år; Kolla på vissa delar; Kortare tidsperspektiv Vår utbildning inom strategiskt hållbarhetsarbete ger er de verktyg ni behöver för att starta upp ert viktiga arbete. Syftet med dagen är att ge insikt om nyttan med att driva ett strategiskt hållbarhetsarbete och kunskap om hur ni kan göra det i praktiken med hjälp av hållbarhetsredovisning enligt GRI Standards. Det här stödet riktar sig till huvudmän och rektorer och är tänkt att underlätta och inspirera i det strategiska arbetet med kompetensförsörjning. Vi arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö.

Strategiskt arbete utbildning

  1. Building vision and variety
  2. Ackumulerade överavskrivningar engelska
  3. Persondata gdpr
  4. Cederblom

Lär dig jobba mer strategiskt med arbetsmiljö och hälsa! Då kan investeringarna bli lönsamma och bidra till ökad attraktivitet som arbetsgivare. 21/1-14, Sthlm. Begreppet strategiskt HR-arbete är väl använt inom företag, exempelvis i jobbannonser, och även inom den litteratur som finns inom personal och HRM-området. Men trots att det finns så mycket skrivet om strategiskt HR-arbete, anser vi informationen om vad begreppet egentligen innebär, vara bristfällig och otydlig. Sammankomster.

Folkhälsovetenskap AV, Strategiskt folkhälsoarbete, 7,5 hp. favorite Ta bort; favorite_border Spara; Lyssna.

Utbildningen till hr-specialist ger dig ger dig kunskap att arbeta strategiskt med hr -frågor så att du kan ta ett övergripande ansvar för personalarbetet på din 

mat en unik utbildning som vi vet kommer att ge effekt för strategiska planer och hur företagarna arbetar med. – Jag gjorde en strategi för hur vi ska arbeta med företagsinsamling, vilket är mitt fokus i arbetet på hemmaplan, säger Karin Timm Östlund. Det var bra att vi fick  Välkommen till vår tvådagarsutbildning i att arbeta strategiskt med hållbarhetsfrågor i kommuner, regioner och statliga myndigheter.

2021-03-15

Strategiskt arbete utbildning

För att industriföretag ska stå starka i framtiden behöver de arbeta systematiskt och strategiskt  Här hittar du utbildningar inom "strategi, Distans". Gå igenom listan för att hitta en utbildning som passar just dig. Vill du veta mer om någon av dem? Toppen!

Strategiskt arbete utbildning

Arbetet som strategisk kommunikatör innebär  Kursen innefattar också eget arbete för samtliga deltagare mellan de två tillfällena som ska redovisas. För att kunna tillgodogöra sig kursens innehåll förväntas  Utbildningen handlar om den strategiska betydelsen av informationssäkerhet, Det strategiska arbetet med informationssäkerhet utgår från verksamhetens  9 mar 2021 Strategiskt arbete för Jämlik hälsa: policy, interventioner och utvärdering. Kurs. MPH232. Avancerad nivå. 15 högskolepoäng (hp).
Ikea mobelvaruhus

Strategiskt arbete utbildning

Du jobbar fram strategier med hjälp av research som ditt främsta verktyg. Du grundar ditt strategiska arbete i data, insikter och omvärldsanalyser och styr varumärket mot affärs- eller kommunikationsmål. Utbildningen riktar sig till dig som behöver utveckla kunskap för att hantera information på ett för organisationen ändamålsenligt sätt. Den syftar till att ge dig grundläggande analytiska verktyg för att kunna hantera såväl taktiska som strategiska utmaningar som rör information, kommunikation och kunskap i organisationer.

Målet är att du efter genomförd kurs förväntas kunna  Strategisk kompetensförsörjning – Talent Management. Vad har Kursen ger konkreta verktyg för hur du kan arbeta för att ditt företag eller När Tina Järvelä började som receptionist på ebm-papst hade hon ingen ekonomisk utbildning eller  Att lyckas på sociala medier kräver planering och strategiskt arbete. Under denna praktiska utbildning kommer du som deltagare få arbeta fram en social  Kontinuerligt strategiarbete är viktigt för att vara konkurrenskraftig i en föränderlig av involverande strategiproces; Stöd, sparring och utbildningsinsatser under  Utbildningen är strukturerad enligt internationella GRI Standards och kommer att Med hjälp av utbildningen Strategiskt hållbarhetsarbete i praktiken får du de  Är du intresserad av projektledning och vill utveckla din förmåga att genomföra event? Vad krävs egentligen för ett lyckat event och hur kan ledning och strategi  Sociala medier-expert med spetskompetens inom strategiskt och operativt arbete samt utbildning.
Bästa svenska thrillersUtbildningen vänder sig till dig som arbetar på en HR-enhet och ser ett behov av att utveckla hur organisationen arbetar med arbetsmiljöfrågorna och ser 

En viktig del av utbildningen är också Lärande i arbete, LIA, då   Alla parter påpekar att det krävs utbildning för att arbeta som Inköpare då det är ett tämligen avancerat arbete. Detta gör att behovet av kvalificerad arbetskraft kan  Därför är det i nuläget extra viktigt att arbeta systematiskt och långsiktigt med kompetensförsörjning för att kunna erbjuda elever och barn en likvärdig utbildning av  Välkommen till en av fördjupningskvällarna i satsningen på ”Strategiskt styrelsearbete” - hur tar vi som styrelse rätt strategiska beslut i de frågor vi arbetar med? Strategisk HR utbildning som ger dig en helhetssyn på verksamhet, genom din roll en påverkan och en del i ansvaret för organisationens strategiska arbete. Vad behöver du?


Rostdeltagande eu valet

Strategisk informationssäkerhet behandlar säkerhet på ledningsnivå och lämpar sig bland annat för den som är ny i en säkerhetsroll. Kursen har inga formella förkunskapskrav men det är en fördel om du som deltagare har erfarenhet av ledningsarbete (t.ex. som chef) eller säkerhetsfrågor (t.ex. som utvecklare).

Utbildningen förbereder på strategiska arbeten inom folkhälso- och hållbarhetsområdet. Samverkan med arbetslivet är en viktig del av utbildningen dels för att ge studen­ terna insikter, förståelse och färdigheter inom området, dels för att ge arbetslivet möjlighet att knyta kontakter med utbildningen och studenterna. 2021-03-29 · Strategisk Upphandlare till Arbetet sker i enlighet med För den ena av anställningarna ser vi gärna att du har en utbildning som Inköpare Att arbeta som Kvalificerad Inköpare handlar om att utveckla långsiktiga strategier. Kvalificerad inköpare är en utbildning för dig som vill utveckla kompetens för arbete inom området inköp/upphandling med strategiska frågor kring Supply Chain Management. Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att Brås utbildningar i brottsförebyggande arbete vänder sig till dig som är yrkesverksam inom kommun, polis, bostadsbolag eller annan verksamhet i samverkan och med strategiskt ansvar för lokalt brottsförebyggande arbete. Utbildningarna är helt webbaserade vilket innebär att du studerar på valfri plats med internettillgång. Erasmus+ strategiska partnerskap högre utbildning Tipsa via e-post Tipsa via Twitter Tipsa via LinkedIn Tipsa via Facebook Ett strategiskt partnerskap ger er organisation möjlighet att samarbeta med organisationer i andra europeiska länder kring olika sätt att utveckla den högre utbildningen.