Rektorns skyldighet att anmäla kränkningar till huvudmannen är direkt kopplad till huvudmannens skyldighet att skyndsamt utreda vad som hänt. Därför måste 

946

DO-anmälningarna har i det här kapitlet delats in i tre olika kategorier beroende på vad som upplevs som diskriminerande. De som anmäler upplever sig 

Nedan kan du läsa mer om dessa skyldigheter samt om vilka rutiner som från och med 1 mars 2020 gäller för anmälan och utredning av kränkande behandling inom AcadeMedias grund- och gymnasieskolor. Anmäl diskriminering längst ner på sidan. Vad innebär diskriminering? Ordet diskriminering betyder ”behandla olika” eller ”göra åtskillnad”. Diskriminering är ett brett begrepp som kan betyda olika saker för olika personer. Diskrimineringslagen reglerar vad som är olaglig särbehandling.

Anmäla diskriminering

  1. Lärarassistent distans stockholm
  2. Ab videdals privatskolor
  3. Deklarera isk
  4. Vad reglerar miljöbalken

Du hittar kontaktinformation till förskoleservice längre ner på sidan. Att anmäla, utreda och vidta åtgärder kring uppgifter om diskriminering, trakasserier och kränkande behandling . Så här arbetar du med digitalt strukturstöd inom grundskolans verksamhetsområde i Huddinge kommun. Upprättad 29 mars 2012 Reviderad: 3 februari 2014 25 november 2014 19 maj 2015 4 september 2017 5 maj 2020 Anmäl diskriminering Offentlig verksamhet och företag kan anmälas för att inte ha vidtagit åtgärder mot bristande tillgänglighet.

Du kan alltså inte anmäla en enskild person.

13 a § Förbudet mot diskriminering i 13 § 1 och 2 som har samband med kön hindrar inte att kvinnor och män behandlas olika, om det har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet. Lag (2012:673). 13 b § Förbudet mot diskriminering i 13 § som har samband med ålder hindrar inte

Om du upplever att du missgynnas lönemässigt av skäl som har samband med en eller flera av diskrimineringsgrunderna eller föräldraledighet, så ska du påpeka det för din chef. Det första jag skulle rekommendera att göra i en sån här situation är att ta kontakt med ditt fackförbund som har rätt att företräda dig i ett diskrimineringsärende.

DEL 1: Anmälan om upplevd kränkande behandling/diskriminering Enligt 6 kap. 10 § skollagen (2010:800)/2 kap. 7 § diskrimineringslagen (2008:567) är personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten skyldig att anmäla …

Anmäla diskriminering

den/de som diskriminerat ska genomgå utbildning och lära sig om diskriminering, för att samma händelse inte ska upprepas, få bekräftelse på att det som hänt har varit diskriminering, få hjälp att anmäla vidare till myndigheter, eller att; få veta mer om processen i domstol eller hos myndigheter. Åsaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling F-3 På Åsaskolan råder nolltolerans mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen är Förskoleklass, Fritidshem och Grundskola.

Anmäla diskriminering

Läs mer om hur vi arbetar med stöd och rådgivning här. Vi kommer vi att ta kontakt med dig när vi har möjlighet. Vi har som mål att ge respons inom en vecka. Beskriv så utförligt som möjligt vad som har hänt och när det hände. Den som är anställd, arbetssökande, inhyrd eller inlånad på arbetsplatsen kan anmäla diskriminering. Praktikanter eller prao-elever kan också anmäla diskriminering.
Hur manga isomerer av hexan kan du komma pa

Anmäla diskriminering

Foto: Claudio Bresciani/TT och Erik Nilsson/SR. Om en person som representerar arbetsgivaren eller utbildningsanordnaren utsätter dig för trakasserier räknas det som diskriminering enligt lagen. Det innebär  Plan mot kränkningar, diskriminering och trakasserier .

DEL 1: Anmälan om upplevd kränkande behandling/diskriminering Enligt 6 kap. 10 § skollagen (2010:800)/2 kap. 7 § diskrimineringslagen (2008:567) är personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten skyldig att anmäla detta Anmäla diskriminering i vården lina 23 januari, 2016 Ett tillfälle då det kan vara extra kännbart att bli utsatt för diskriminering är när man söker sig till vården. Att anmäla någon för diskriminering vid en arbetsintervju.
Bilder inuti flygplanAnmäl diskriminering! Eftersom tillägget om bristande tillgänglighet i diskrimineringslagen fortfarande är nytt är det svårt att helt veta hur olika situationer kommer att bedömas. Därför är det viktigt att anmäla diskriminering. Många anmälningar kan tillsammans leda till ytterligare praxis om vad som är diskriminering.

Alternativt hänvisa till annan  Med diskriminering menas både direkt och indirekt diskriminering, trakasserier och diskriminerande uppmaningar. Cheung, Kumlin, och Lappalainen, ”Diskriminering i arbetslivet”.


Klockbutiker stockholm city

Diskriminering. Du får inte diskrimineras i arbetslivet, det är förbjudet enligt diskrimineringslagen. Det är din arbetsgivare som är ansvarig för att förebygga, 

Anmälan görs genom att skicka ett brev till DO med namn, adress, telefon och arbetsgivarens namn.