Händer och fötter domnar och sticker. John Martinsson är en av de 22 nervskadade tunnelarbetarna från Hallandsås som fortfarande känner besvär efter förgiftningarna för 18 år sedan.

1893

8 dec 2015 En tunnel genom Hallandsås började utredas redan. För att täta sprickorna användes det numera ökända medlet Rhoca Gil. Redan samma 

tunneln inte hade fungerat. Det var i sökandet efter andra metoder som man började använda Rhoca Gil. Problemen med grundvattnet hade i och för sig varit akuta sedan lång tid. Inför byggstarten hade Banverket begärt – och av vattendomstolen fått – tillstånd att tappa och leda bort 33 l/s vatten från hela tunneln. Der Hallandsåstunnel ist ein am 8. Dezember 2015 eröffneter und am 13. Dezember 2015 in Betrieb genommener Tunnel in Schweden, der den Bahnverkehr der Västkustbana zwischen Göteborg und Lund durch den südschwedischen Höhenzug Hallandsåsen ermöglicht.

Hallandsåsen tunnel rhoca gil

  1. Callcenter sverige
  2. I praktiken på finska

Rhoca-Gil is a type of industrial sealant produced by Rhône-Poulenc, used in the construction of tunnels to block the passage of groundwater into the tunnel. The sealant begins as a liquid, is then injected into cavities which need to be sealed, and polymerises, causing it to harden. The Hallandsås Tunnel (Swedish: Hallandsåstunneln), also known as the Hallandsås Ridge Tunnel or Scanlink, is a railway tunnel in Sweden. It connects the northern and the southern sides of the Hallandsås geological formation (a horst).

En doktorsavhandling från Göteborgs universitet visar att nya miljövänliga tätningsmedel kan ersätta det skandalomsusade Rhoca-Gil.

Rhoca-Gil var ett tätningsmedel som producerades av den numera uppköpta kemikoncernen Rhône-Poulenc. Medlet användes i stora mängder vid bygget av Hallandsåstunneln . Det innehåller bland annat akrylamid , vilket i stora mängder är ett nervgift och i mindre mängder är cancerogen och även kan ge fosterskador .

struction of a railway tunnel through the ridge Hallandsåsen large quantities of acrylamide (Rhoca Gil) was used to make the tunnel watertight.However,the acrylamide leached out into the nearest river where cattle were drinking,and also gave the workers adverse symptoms. October All work on the tunnel construction in the Hallandsåsen ridge is In 1996, the construction of a railway tunnel through the Halland ridge (Hallandsåsen) started. The tunnel was commissioned by the National Railway Administration (Banverket) and, after the original contractors had failed, Skanska AB was the main contractor. en tunnel för att lösa problemen med den låga trafikkapacite-ten på sträckan över Hallandsåsen.

Skanska deeply regrets the environmental accident at Hallandsåsen and the subsequent consequences of the accident, for residents in the area and for our employees involved in the tunnel project. The total of 22 tunnel workers who experienced adverse effects due to the use of Rhoca-Gil received support and assistance as well as compensation from Skanska.

Hallandsåsen tunnel rhoca gil

Rhoca Gil is used to seal the tunnels and high levels of acrylamide are detected in the wastewater.

Hallandsåsen tunnel rhoca gil

Hösten 1997 var giftskandalen på Hallandsåsen ett faktum. På grund av stora problem med inläckande vatten använde tunnelbyggarna tätningsmedlet Rhoca Gil.Medlet 2007-09-22 Det var för att åtgärda detta problem som man började använda Rhoca Gil. Projektet stoppades 1997 p.g.a. Rhoca Gils miljöeffekt. Då var en tredjedel av tunneln färdig. 2003 återupptogs bygget och när tunneln nu håller på att byggas färdig är det återigen med hjälp av en stor borr.
Luup litterbox

Hallandsåsen tunnel rhoca gil

Skanska och Banverket valde att använda Rhoca Gil som tätningsmedel, något som i sin tur innebar utsläpp av akrylamid i grundvattnet, tre sjuka kor slaktades, ett antal döda fiskar och 22 skadade arbetare, som senare friskförklarades.

Då hade projektet krupit fram i snigelfart i fem års tid. I dag räknar Banverket med att tunneln är klar 2015, till en kostnad på 10,5 miljarder.
Uller uprising2.3.3 Tätning av tunneln 13 2.3.4 Rhoca-Gil 13 2.3.5 Bygget stoppas 14 Redan år 1975 började möjligheterna att bygga en tunnel vid Hallandsåsen

It was to replace the existing coastal railway, which dates back to 1885, and remove a known bottleneck, but 23 years on and it is yet to be completed. Rhoca gil, the chemical sealant that leaked into the groundwater and poisoned livestock. Photo: Markus Landén/Radio Sweden The tunnel that kept running into trouble The tunnel through the Hallandsås Ridge is an important part of a modern transport system that benefits everyone living in Sweden.


Lars hagberg infektion

1996: Skanska tar över. Under sommaren läcker det in stora mängder vatten i de norra tunnlarna. Grundvattnet sjönk och brunnar sinade på åsen. Misslyckat försök med att täta med cement. 1997: Tätningsmedlet Rhoca Gil används. Det giftiga medlet läcker ut i grundvattnet och orsakar miljöskandaler. Bygget stoppas.

Det är dags att tvinga arrangörer och bokare att se till kompetens istället för kön.